Bộ đồng/Bộ kèn gỗ

Yamaha cung cấp đa dạng các loại nhạc cụ kèn gỗ/đồng với công nghệ vượt trội được cải tiến & phát triển liên tục