Hệ thống PA

Nhỏ gọn và nhẹ để mang theo tay, STAGEPAS là một hệ thống PA tất cả-trong-một mà bạn có thể thực hiện theo nghĩa đen ở bất cứ đâu.Hai loa nhẹ và một máy trộn có thể tháo rời, cùng với một cặp dây loa và dây nguồn, kết hợp thành một gói nhỏ gọn và hấp dẫn cung cấp khả năng di động mà không ai dám ước mơ.