Bộ xử lý âm thanh Q2031B

Cân bằng đồ họa là không thể thiếu để kiểm soát phản ứng của các ứng dụng âm thanh trong một phạm vi rộng. Nếu bạn cần một hoặc nhiều cụm EQ đồ họa đứng riêng lẻ