Các giao diện AD8HR

Preamp (bộ tiền khuếch đại) micro 8 kênh có thể điều khiển từ xa này và bộ chuyển đổi 24-bit/96-kHz AD sử dụng công nghệ preamp cho micro thừa hưởng từ dòng sản phẩm PM5000.