Mixer YAMAHA tính theo Line, biểu hiện số kênh đầu vào từ các cổng Mic Input và cổng Stereo Input kết nối nguồn âm để thực hiện chức năng trộn. Mixer 6 line, mixer 10 line, mixer 12 line, mixer 16 line, mixer 24 line, mixer 36 line

Xem thêm >>

Mixer theo Line